• Hải Lăng Tổ Chức Lễ Kỷ Niệm 60 Năm Ngày Truyền Thống Ngành Dân Số Việt Nam

  Thực hiện Kế hoạch số 1290/KH-UBND ngày 22/9/2021 của UBND huyện Hải Lăng về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam (26/12/1961- 26/12/2021) và được sự nhất trí của Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện, ngày 25/12/2021, Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam và biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác dân số giai đoạn 2011-2021.

  27/12/2021

 • Hưởng ứng ngày vi chất dinh dưỡng 2021

  Thực hiện kế hoạch số 86 KH/TTYT ngày 26 tháng năm 2021 của Trung tâm y tế Hải Lăng về việc “ Triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ 6- 60 tháng, tẩy giun cho trẻ 24-60 tháng và cân đo trẻ 0- 59 tháng tuổi; 16 trạm y tế xã, thị trấn thuộc huyện Trung tâm y tế huyện Hải Lăng đã tiến hành tổ chức thực hiện chiến dịch vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa đạt hiệu quả cao theo kế hoạch huyện đề ra.

  03/06/2021

 • Thực trang và giải pháp Công tác tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chính sách Dân số -KHHGĐ.

  Thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 27/10/2017 của Bộ Chính trị về công tác dân số trong tình hình mới, năm 2020, công tác Dân số-KHHGĐ của huyện Hải Lăng đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế -xã hội của địa phương. Các chỉ tiêu chương trình mục tiêu về dân số được triển khai thực hiện đều đạt và vượt kế hoạch. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì ở mức <1% (0,84%); Mức sinh giảm 0,3%0 so với năm 2019 và Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 1,4% so với năm 2019. Phong trào phát động xây dựng thôn, khóm không có người sinh con thứ 3 trở lên được duy trì nhân rộng; các Đề án nâng cao chất lượng dân số được triển khai đồng bộ và hiệu quả

  01/02/2021


UBND huyện Vĩnh Linh                                                                                          Bộ y tế                                                                                                 Cục y tế dự phòng                                                                                            Cục quản lý khám chữa bệnh                                                                                       Sở y tế Quảng Trị                                                                                            Viện vệ sinh dịch tễ trung ương                                                                                     Viện dinh dưỡng                                                                                             Trung tâm truyền thông GD&SK Trung Ương                                                                                 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị                                                                               Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị