• Trang chủ
 • HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TTYT
 • HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

  Ngày 01 tháng 4 năm 2022, Trung tâm y tế huyện Hải Lăng đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2022 nhằm tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

  05/04/2022


UBND huyện Vĩnh Linh                                                                                          Bộ y tế                                                                                                 Cục y tế dự phòng                                                                                            Cục quản lý khám chữa bệnh                                                                                       Sở y tế Quảng Trị                                                                                            Viện vệ sinh dịch tễ trung ương                                                                                     Viện dinh dưỡng                                                                                             Trung tâm truyền thông GD&SK Trung Ương                                                                                 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị                                                                               Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị