• Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng thành lập trạm Y tế xã

  Thực hiện các Quyết định số: 1626-1627-1628-1629/QĐ-SYT ngày 24/11/2020 của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị về việc thành lập trạm Y tế xã; từ ngày 23/12 đến ngày 29/12/2020, Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng phối hợp với Đảng Ủy, UBND các xã Hải Hưng, Hải Định, Hải Phong và Thị trấn Diên Sanh tổ chức Lễ hợp nhất Trạm Y tế xã Hải Định trên cơ sở TYT của 2 xã Hải Thiện và xã Hải Thành; Trạm Y tế xã Hải Phong trên cơ sở TYT của 2 xã Hải Tân và xã Hải Hòa; Trạm Y tế xã Hải Hưng trên cơ sở TYT của 2 xã Hải Vĩnh xã Hải Xuân; Trạm Y tế thị trấn Diên Sanh cơ sở TYT của 2 xã Hải Thọ và Thị trấn Hải Lăng thuộc Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng.

  01/02/2021


UBND huyện Vĩnh Linh                                                                                          Bộ y tế                                                                                                 Cục y tế dự phòng                                                                                            Cục quản lý khám chữa bệnh                                                                                       Sở y tế Quảng Trị                                                                                            Viện vệ sinh dịch tễ trung ương                                                                                     Viện dinh dưỡng                                                                                             Trung tâm truyền thông GD&SK Trung Ương                                                                                 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị                                                                               Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị